Uhor do Akvária: Exotický Společník pro Nádrž

Photo of author
Autor: Akvaria Farda

My - ta banda kámošů, co sdílí vášeň pro život ve vodě. Od malička jsme nepostradatelně patřili ke břehům rybníků a řek. Kdo ví, třeba i proto se nám zalíbilo v akváriích.

Úhoř do akvária je fascinující a exotický společník, který⁣ může oživit vaši⁢ nádrž a přinést do ní zcela nový rozměr. Jeho ⁤unikátní vzhled a zvláštní chování jej činí ⁤jedním z nejzajímavějších⁤ druhů ⁢ryb, které můžete do svého akvária pořídit.

Tento článek ‌vám přinese užitečné⁢ informace o tom,⁣ jak ‍pečovat o​ úhoře a jak zařídit optimální podmínky pro ​jeho život ve vašem akváriu. ​Od správného⁤ nastavení filtrace a osvětlení až po správné krmení a ‍péči o ⁤vodní ⁢prostředí, získáte všechny důležité ⁤rady od odborníka s více ⁢než desetiletou zkušeností v ⁢oblasti zájmu o akvaristiku.

Připravte⁢ se na zázrak podmořského světa⁤ přímo u​ vás⁣ doma ‍s ‌úhořem do akvária. ‌Nejenže vám ⁢poskytne neuvěřitelně zajímavou ⁤podívanou,⁤ ale také vám ​připomene, že krása přírody je nekonečná.

1. Výběr správného ​druhu ⁢uhor do⁢ akvária: Praktické ⁤rady a doporučení

Vybrat správný druh uhor do akvária je klíčovým krokem‍ při založení vaší vodní‌ nádrže.⁤ Při výběru⁤ exotického ⁢společníka je potřeba zvážit několik faktorů, jako je velikost akvária, ‍jeho parametry a samozřejmě i vlastnosti⁤ jednotlivých druhů‌ uhor.

Existuje‌ několik oblíbených druhů uhor, ‍které se často vyskytují‌ v domácích ⁣akváriích. Jedním z nich je například​ uhor skvrnitý (Polypterus palmas),⁣ který je známý ​svou unikátní strukturou těla a plovacími ​ploutvemi. Dalším​ zajímavým⁢ druhem je ⁤uhor letní⁤ (Ctenopoma​ acutirostre), který je ceněný ⁣pro svůj klidný temperament a nádherné zbarvení.

Při výběru uhora⁤ je⁣ také důležité zohlednit ‌jeho potřeby vzhledem⁢ k​ prostředí. Některé druhy uhor vyžadují temnější prostředí s⁣ dostatkem úkrytů, zatímco‍ jiné preferují prosvětlená místa s‌ množstvím rostlin. Je tedy důležité zjistit, jaké podmínky ⁢jsou ideální pro vybraný‌ druh a jak tyto ⁤podmínky ‌vytvořit​ ve svém akváriu.

Při‍ zakládání⁤ nového akvária ‍s uhory je důležité ⁤také dbát⁢ na správnou kompatibilitu s‌ ostatními druhy ‍ryb.⁣ Některé uhory jsou teritoriální a agresivní vůči menším rybám, zatímco jiným⁤ uhorům⁢ vyhovuje ​společnost jiných ‌druhů. Je proto‌ důležité pečlivě vybírat⁢ druhy ryb, ⁢které ⁤budou v harmonii s vaším exotickým‍ společníkem.

Aby byl váš akváriu​ krásným‌ a zdravým⁤ domovem ⁣pro vaše⁣ uhory, je⁢ také důležité dbát ​na​ kvalitu ⁣vody,‌ regulovat teplotu a ⁢provádět pravidelné údržbové činnosti.⁣ Uhory jsou choulostiví ⁤na změny v prostředí ⁢a kvalitě vody, proto‌ je nutné​ zajistit jim co nejlepší ​podmínky pro jejich život.

Vybrání správného druhu⁤ uhora do akvária je​ důležitým krokem při plánování ‍vaší akvatické komunity. ‍Pamatujte, že každý druh má své specifické potřeby, a proto je‍ důležité provést důkladný výzkum a konzultovat své zkušenosti s⁤ odborníky. Takto se ⁤můžete⁤ vyhnout problémům a⁢ vytvořit pro⁢ své uhory‍ ideální​ prostředí, ⁤ve kterém budou zdraví​ a ​šťastní.

2. Exotické⁢ uhor ​do akvária: Poznejte jejich fascinující‌ chování

Uhor do ​akvária⁢ je fascinujícím druhem ryb, který ​může ⁤být úžasným společníkem pro vaši nádrž.⁣ Tyto exotické tvory mají jedinečné ⁢chování, které může‍ být velmi zábavné ‍a ‍zajímavé pozorovat.⁢ Pokud hledáte něco neobvyklého, uhor‍ do akvária‌ může ⁢být skvělou volbou.

Uhor patří⁤ mezi ryby ⁣s dlouhým tělem a klouzavým pohybem, což mu⁤ dodává⁢ šarm a originalitu. ‍Jeho tělo ⁤je pokryto⁤ hladkou kůží⁤ a ⁤má mnoho cenných ⁣vlastností. Například mají schopnost se ‍pohybovat ve vodě i ⁣na souši, což je zajímavá ​vlastnost, kterou lze v akváriu pozorovat. Mají‍ také‌ schopnost se​ skrýt ⁤ve tmavých zákoutích nádrže, což jim poskytuje pocit​ bezpečí.

Další fascinující vlastností⁣ uhorů je jejich potrava. Jsou dravci a často loví​ menší ryby nebo korýše. ‍Jejich‍ schopnost rychlého ‌a přesného ⁢úderu zubů je ohromující. V‌ akváriu můžete​ pozorovat tento pocit, když uhoři loví‍ nebo se ⁣krmení. Doporučuje‍ se krmit uhorům ​pestrou stravu⁤ založenou⁣ na⁤ živých korýších nebo speciálním⁣ granulovaném ‌krmivu pro dravce, ⁤aby se udržela jejich živost⁣ a‌ zdraví.

Aby ⁣se uhoři cítili co nejlépe, je důležité poskytnout jim vhodné ⁣podmínky ‍v​ nádrži. Doporučuje se mít dostatečně⁣ velkou nádrž⁢ s dostatečným‌ množstvím úkrytů, kde⁤ se mohou uhoři skrývat.⁤ Je ​také důležité udržovat‍ vodu⁢ v​ optimální⁢ kvalitě ⁤a teplotě, která vyhovuje‌ konkrétnímu ​druhu uhorů. ‍Pečlivá‌ péče⁤ a ⁣pravidelné kontroly jsou klíčové pro zajištění jejich pohody a dobrého⁢ zdraví.

Pokud jste vždy toužili po exotickém a fascinujícím‌ společníkovi do ⁤svého akvária, uhor je ⁢skvělou volbou. ​Jeho zvláštní chování a jedinečné vlastnosti z něj činí ‍vysoce zajímavého tvora, ⁣který si ‌zaslouží vaši ⁤pozornost.‍ Přineste ​do svého⁣ akvária něco⁤ extra a získejte novou⁢ úroveň⁣ zážitku z pozorování života pod ⁤vodní hladinou.

3. Proč si pořídit ‍uhora‍ do akvária: Nepřehlédnutelná ​příjemnost pro⁣ vaši nádrž

Uhry jsou fascinujícími tvory,‍ které mohou přinést do vašeho akvária ‍něco zcela ⁢jedinečného. Ať už ⁤máte doma malý akvárium či velkou ⁤nádrž, přidání uhora je ‍skvělým ⁣způsobem, jak ‌zvýšit pestrost ​a zajímavost ‍vaší vodní komunity.

Uhry jsou zároveň exotickým společníkem, který okouzlí nejen vás,​ ale i ⁢vaše návštěvníky. ⁢S⁣ jejich dlouhými ⁣a štíhlými ⁣těly pohybujícími⁤ se ⁣elegantně mezi rostlinami a dekoracemi, se stanou‍ opravdovou atrakcí ‍vašeho‍ akvária.

Pokud hledáte něco, co by přineslo do vašeho akvária nějakou​ změnu, uhor je skvělou ⁢volbou. Jeho přítomnost zlepší ‌zdraví⁤ a stabilitu ekosystému, neboť‌ se živí ⁣nežádoucími řasami a⁤ zbytky⁢ potravy. Toto úsilí ještě ⁢umocní již tak ‍krásné prostředí vašeho akvária ⁣a pomůže udržet čistou a‍ jasnou ​vodu.

Nechte se okouzlit přítomností těchto fascinujících tvorů ve⁤ vašem ‍akváriu. Udržujte ​zdraví ​vašeho ekosystému a přineste ‍do něj exotický ⁣společník, který bude vás i ​vaše návštěvníky nadšeně pozorovat. ​S‍ uholožci ⁣ve vašem ‍akváriu nezmeškáte nepřehlédnutelnou příjemnost pro ‍vaši ‍nádrž.

4. Jak‍ správně krmit uhory v akváriu: ⁤Základní tipy pro jejich zdravý vývoj

Uhory jsou fascinujícími⁤ tvory, které ⁤mohou přidat‍ exotický a‍ zajímavý prvek ‍do⁤ vašeho akvária.​ Správně krmení uhory je klíčové ⁤pro jejich zdravý⁢ vývoj a ‍celkové ⁣blaho. Zde jsou některé⁣ základní tipy, které vám pomohou se⁤ postarat⁤ o svého exotického společníka.

  1. Vyberte vhodné⁢ potraviny: Uhory ‍jsou masožravé⁤ ryby‍ a mají rádi živou potravu. Kvalitní potraviny ​by ‌měly obsahovat‌ živé červy, krevety nebo malé‌ rybky. Doporučuje se ⁤také podávat‌ jim potravu bohatou ​na vitamíny a minerály, aby se udržela jejich dobrá kondice.

  2. Krmení ⁢frekvencí: Uhory by ​měly být ⁢krmeny ⁤dvakrát‍ až třikrát⁤ denně​ ve vhodném čase. Můžete⁣ se řídit zásadou, že by měly jíst tolik, co⁣ by dokázaly sníst během jedné až ‌dvou minut. Mějte na paměti, že přebytky ⁢potravy ⁢mohou ⁤znečistit vodu,‌ takže dejte přednost menším porcím, které​ uhory sní úplně.

  3. Někdy​ potřebují ‌tmu: Uhory⁢ jsou noční‌ tvorové a ‌někteří lidé doporučují krmení v tmu. Krmení ‍při zhasnutých světlech může napodobovat⁤ jejich přirozené prostředí ​a pomoci jim cítit se bezpečněji. Pokud tato metoda ‌vyhovuje vašemu​ uhoru, mělo by se jednat o příjemný zážitek pro⁢ vás‌ oba.

  4. Hledání skrytých potravin: Uhory mají ‍rády‍ lovit ‍svou ⁢potravu a hledat⁣ ji v ‍různých‌ rohů akvária. Můžete jim pomoci vytvořením‍ prostředí⁣ bohatého na úkryty ⁤a skrýše. To jim nejenže poskytne zábavu, ale také ⁣podpoří‌ přirozené chování ⁢a pomůže udržet je aktivní a ​zdravé.

  5. Voda a čistota: ‌Uhory vyžadují čistou⁢ vodu, ⁢aby se udrželi⁢ zdraví. Pravidelně⁢ testujte parametry vody a ⁢provádějte údržbu‌ filtru, aby se⁤ minimalizovala⁣ přítomnost ‌odpadních látek. Pamatujte ⁣také‌ na pravidelně měnit ⁢část⁤ vody ve⁢ vašem akváriu.

Pečlivá péče⁣ a krmení uhory podle správných ⁤standardů zajistí, že váš exotický společník bude mít zdravý vývoj a ​bude naplňovat vaše akvárium ​tropickou atmosférou. Sledování jejich‍ stravy a provádění ⁤nezbytných ⁢opatření pro udržení optimálních podmínek ve vašem ​akváriu přispěje k dlouhověkosti a šťastnému životu vašeho uhora.

5. Nejvhodnější ​velikost akvária ‍pro uhory: ⁣Podrobný průvodce pro‍ jejich‍ optimální životní prostor

V loňském desetiletí ⁣se ​dosáhlo ​ohromných pokroků ve světě‍ akvaristiky. ⁢Jednou z nejzajímavějších a exotických možností je přidání uhora do vašeho akvária. Uhori jsou​ fascinující⁤ tvorové se‍ svým unikátním⁢ vzhledem ⁢a ⁣chováním. Pokud‌ však ⁢uvažujete o této ⁣možnosti, je důležité zajistit⁣ jim optimální⁢ životní prostor.

Jeden z nejzásadnějších faktorů při zvažování přidání uhora do akvária ⁤je velikost. Je klíčové‍ zajistit ‍uhori dostatečný prostor‌ pro ​pohyb a ‌přirozené chování. Doporučuje se, aby akvárium pro ⁣uhory mělo minimální délku‍ 120 cm a šířku 60 cm. Tato velikost ⁤jim poskytuje dostatečný prostor k plavání ⁤a‍ skrývání se v případě potřeby.

Další důležitou věcí k zvážení je uspořádání ‌akvária.⁣ Uhori mají‌ rádi úkryty a skrýše, které jim poskytují ⁤pocit ‍bezpečí. Můžete ​toho dosáhnout přidáním vodních ⁣rostlin‌ nebo speciálně⁢ navržených úkrytů.⁤ Také⁢ je ​dobré si uvědomit, ‌že uhori jsou noční tvorové, takže poskytnutí dostatečného osvětlení během dne a temnoty⁢ během noci je důležité pro jejich dobrou⁣ pohodu.

Kromě toho je ⁤důležité také ⁤zajistit, aby voda v akváriu měla⁢ správné parametry. Uhori se​ cítí nejlépe ve‍ vodě o teplotě mezi‍ 23-27°C, s ​pH kolem 6,5-7,5 a tvrdostí ‌vody mezi 5-12⁢ dGH. Pravidelné⁣ testování ⁢a údržba ⁢vody jsou nezbytné pro udržení optimálních podmínek pro uhory.

Výběr ⁢správné velikosti ‍akvária ​pro ⁢uhory je klíčovou součástí⁣ úspěšného ‌chovu⁤ těchto ⁢fascinujících ‌tvorů. Pamatujte ⁢si, že čím větší ⁢prostor jim ‌poskytnete, ‌tím větší​ a šťastnější uhori mohou být. S dodržováním doporučených ⁣parametrů a pečlivou údržbou ‌můžete zajistit, ‍aby vaši ⁣uhori žili šťastný⁤ a zdravý život ⁣ve vašem akváriu.

6. Udržování ⁣vhodných⁢ podmínek pro uhory​ v‍ akváriu: Klíč ⁤k jejich dlouhověkosti a pohodlí

Uhor ⁤do​ Akvária: Exotický Společník pro Nádrž

Uhorové‍ ryby jsou fascinující tvorové, které mohou ⁤přidat do⁢ vašeho akvária jedinečnost a exotiku. ‍Pro to, ⁤aby se‍ uhory v akváriu‌ cítily pohodlně ​a dosáhly dlouhověkosti, je důležité zajistit ​vhodné podmínky⁣ pro ⁣jejich ‌život. Zde je několik ⁢klíčových ⁢faktorů, které ​byste⁢ měli vzít v úvahu, pokud máte zájem o‍ chování ⁣uhora ⁤v ⁤akváriu.

Potřeba prostoru: Uhory jsou⁤ aktivní ryby, které vyžadují dostatek prostoru ⁢k pohybu. ⁢Zvolte akvárium, které jim ‌poskytne dostatek⁤ prostoru na plavání a prozkoumávání. Doporučuje se ​minimálně ⁢20 galonů ⁢(asi 75 litrů)⁣ na jednoho uhora.

Teplota vody: Uhory preferují teplou‌ vodu. Ujistěte se, že⁣ teplota vody v⁢ akváriu se bude⁣ pohybovat mezi 24-27°C (75-80°F). Stabilní teplota‍ je nezbytná ‍pro jejich pohodlí a zdraví. Použití⁤ akváriového termometru je‌ důležité, ​aby jste mohli pravidelně kontrolovat a upravovat teplotu.

Kvalita vody: Kvalita vody je pro uhory klíčová. Uhory jsou citliví na znečištění a špatnou kvalitu vody, ‌takže‍ je důležité pravidelně testovat vodu ⁣a udržovat optimální podmínky. Vyčistěte filtr a⁤ provádějte ⁤pravidelné⁢ částečné ‌výměny vody,⁤ aby jste‌ udrželi nízký obsah dusičnanů​ a odpadních látek.

Skrýše ⁤a úkryty: Uhory⁤ jsou přírodními lovečky a mají rádi místa pro skrytí‌ a​ úkryty. Vytvořte dostatek⁤ skrýší pomocí štěrku, rostlin nebo‌ skrýší určených přímo‍ pro uhory. ⁤To jim pomůže snížit stres ‌a cítit se⁤ bezpečně v novém ⁣prostředí.

Krmení:‍ Uhory jsou masožravé ⁤ryby ⁤a potřebují vyváženou stravu. Krmit uhory⁢ kvalitními ‍granulovanými nebo ⁤mraženými ⁣potravinami ⁣pro masožravce. Můžete také přidávat do jejich stravy živé potraviny,‌ jako jsou ‍červi ⁢nebo garnát.⁢ Dbáte-li⁣ na jejich správnou výživu, ​přispějete k jejich⁣ dlouhověkosti a ⁣celkovému‍ pohodlí.

Závěr: Udržování vhodných podmínek ⁢pro uhory ‌v akváriu je ⁤klíčové pro jejich‍ zdraví, dlouhověkost a ‍pohodlí. Vyberte jim⁢ dostatečně⁣ velké akvárium, ⁣udržujte optimální teplotu a​ kvalitu vody,⁢ poskytněte jim‌ skrýše a správnou stravu.⁤ S těmito náležitostmi se ‌stanete šťastným majitelem exotických‌ společníků ‍do vašeho akvária.

7. Jak zajistit nalezení vhodného partnera pro vašeho ⁢uhora: Důležité faktory při ⁣zakládání‍ společenského‍ nádrže

Vhodným partnerem​ pro vášho uhora do ⁣akvária je‍ obvykle různé ryby, které jsou schopné se snášet s jeho specifickými‍ nároky. ⁢Při zakládání ⁢společenské nádrže‌ je⁢ důležité zvážit ⁤několik faktorů, které zajistí, ​že váš ‌uhor bude mít adekvátní prostředí ‌a​ společníky.

Prvním faktorem ‌je velikost akvária. Uhory ‌potřebují velký prostor ‍pro pohyb a ‌ve strádání se chovají nedostatečně v ⁣menších nádržích. Doporučuje se,​ aby‍ akvárium bylo ​aspoň 100 litrů na jednoho uhora,⁣ a‍ u ‌větších druhů uhora by ⁣mělo být⁢ ještě větší. Díky dostatečnému prostoru si uhory⁤ udrží‌ přirozené chování a svoji aktivitu.

Dalším faktorem ⁢je teplota vody. Většina uhora‌ preferuje ⁣teploty ​mezi⁢ 24-26⁢ °C, ale je důležité si‍ zjistit přesné nároky jednotlivých ⁣druhů ⁤uhora.‌ Například některé‍ druhy ⁤uhora⁣ preferují nižší teploty, zatímco jiné druhy ‍preferují vyšší teploty. Je nezbytné přizpůsobit teplotu⁢ vody⁤ potřebám uhora i ostatním rybám v ⁤akváriu, aby ‌nedocházelo k‌ nepříjemným stresovým ‌situacím.

Posledním, ‌ale zcela ​zásadním faktorem je správná strava pro uhora. Uhory jsou masožravé ⁣ryby a jejich ⁤strava by‌ měla obsahovat kvalitní živou nebo mraženou potravu, jako jsou žížaly, krevety a⁤ rybí maso.⁢ Doporučuje‍ se také přidávat do⁤ jejich stravy speciální ‍granule nebo tablety určené přímo pro uhory,‌ které zajišťují⁣ optimální⁣ výživu ⁢a⁤ vývoj.

Vychutnejte si krásu a exotiku⁣ vašeho ‍aquaria s novým společníkem – uhorem. Sledujte ‍jeho fascinující ⁣chování a důkladně se ⁤starajte o všechny ⁤důležité​ faktory, které jsme zmínili. Vaši uhori budou⁤ šťastní⁣ a⁣ zdraví, a​ celé akvárium bude jedinečným kouskem přírody‌ v ‌bytě​ či domě.

8. ‍Různorodé druhy uhor do‌ akvária: Prohlédněte si jejich charakteristiky a vhodnost pro váš ‍protřeštěný svět

Jak jsem zmínil ⁢dříve, existuje‌ mnoho různých ⁣druhů uhor, ⁤které⁢ můžete přidat ⁤do vašeho akvária. Každý druh⁢ má své vlastní charakteristiky ​a vhodnost pro konkrétní⁤ prostředí, takže je důležité ⁢vybrat⁣ si toho⁣ správného společníka pro vaši nádrž.

Jedním ⁢z těchto​ zajímavých druhů je ⁣například nádherný​ Krevetky Cobitis. Tento druh se ⁤vyznačuje svými pestrými barvami a elegantními tvary. Je ideální do‌ menších akvárií a je⁢ velmi snadno udržovatelný. ⁢Krevetky​ Cobitis jsou mírumilovné⁢ a dobře se ⁤snášejí s ​jinými druhy⁤ ryb. Navíc mají přirozenou schopnost čistit akvárium od ‍nežádoucích zbytků a řas.

Dalším zajímavým ⁤společníkem pro vaše ​akvárium je ​Mouro Cobitis. Tento‍ exotický druh se vyznačuje svou ‌velikostí a odolností vůči různým podmínkám. Mouro ‍Cobitis ‌je aktivní ‌rybka a ráda prozkoumává své⁣ okolí. Je vhodná ‍pro ‍středně velká ⁢a velká akvária,⁣ a‍ je ⁤schopna se snadno přizpůsobit ⁣různým vodním⁣ podmínkám. Mouro Cobitis⁤ má také zajímavý způsob rozmnožování, který může být ⁢fascinující pozorovat.

Posledním druhem, který bych chtěl zmínit,‍ je⁤ Kašpar⁣ Cobitis. Tento druh ⁢je velmi půvabný ‌a ​má unikátní vzhled. Je vhodný pro větší‌ akvária a ⁤preferuje mírně kyselou vodu. Kašpar ‍Cobitis je‍ mírumilovný a je‌ schopný ⁤se ​snadno přizpůsobit​ jiným ⁤druhům ryb. Má také ‍zajímavé ⁤chování, které ⁣může být fascinující sledovat.

Zde jsme vám představili pouze tři různé ⁣druhy uhor, které můžete zvážit pro vaše⁣ akvárium. Každý z nich má ‌své vlastní jedinečné⁤ vlastnosti a vhodnost pro určité⁣ prostředí. ​Před přidáním těchto společníků⁣ do ‌vašeho akvária ‍se vždy ujistěte, že jste dobře⁢ informovaní o jejich specifických potřebách a požadavcích,‌ aby se váš protřeštěný svět stal úspěšným a harmonickým prostředím pro ⁢všechny jeho obyvatele. Děkujeme, že jste si přečetli náš ‍článek o "Uhor do Akvária: Exotický Společník⁢ pro Nádrž". ⁣Doufáme, že vám poskytl užitečné informace a⁣ pomohl vám lépe⁤ porozumět této zajímavé a ​exotické bytosti. ​Uhor do akvária je ​skutečně ⁤fascinujícím tvorem, ‍který ​přináší do vaší nádrže jedinečný pohled.

Jak jste⁤ se možná dozvěděli, uhor je výjimečným společníkem ​pro milovníky akvárií. Ať už‍ máte malou nebo velkou‌ nádrž, tito​ tvorové dokáží ⁣dodat do vašeho prostředí energii a živost. ⁣S jejich různými druhy a barevnými variantami je téměř nemožné se‍ jich nabažit.

Pamatujte, že udržování zdraví a šťastný život ‌pro ​vašeho uhora je klíčovým faktorem. Zajistěte jim kvalitní prostředí, vhodnou stravu a dostatek prostoru pro pohyb. Nezapomeňte také pravidelně‍ monitorovat hodnoty vody ⁢a držet se doporučení od odborníků.

Doufáme, že díky našemu ‍článku získáte nový pohled na uhor⁣ do akvária ​a rozhodnete se stát se jejich ⁤pyšným majitelem. ⁤Pokud ‌máte nějaké další ‍dotazy nebo potřebujete rady ohledně ​péče o váš‌ akvárium, neváhejte⁢ nás kontaktovat. Jsme tu,​ abychom vám‌ pomohli a⁣ sdíleli‍ naše znalosti.

Děkujeme vám ‍ještě jednou za přečtení. Přejeme vám mnoho úspěchů s vaším krásným akváriem plným‌ exotických ‍bytostí, ⁤mezi které se‍ může ‌pyšnit i uhor.

Napsat komentář